Hvem er vi

Om BHT Trondheim:
Bedriftshelsetjenesten (BHT) Trondheim er en godkjent BHT gjennom Arbeidstilsynets godkjenningsordning. BHT Trondheim består i dag av tidligere Lade BHT og BHT Trondheim (tidl. BHT Tunga). Begge tjenester har vært i drift siden 1967. Vi er en fellesordning og organisert som en selveiende forening. BHT Trondheim drives etter non-profit-prinsipp, noe som innebærer at overskudd anvendes til videreutvikling, innkjøp av utstyr og kompetanseheving av vår tjeneste. Med andre ord - investerte kroner i BHT kommer våre kunder til gode gjennom en enda bedre tjeneste. Vi har et styre som består av representanter fra Skala AS, Skala Fabrikk AS, Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri i Trondheim.

Styret i Bedriftshelsetjenesten Trondheim:
Styreleder: Iver Bjørgum, Tine Meieriet Tunga
Nestleder: Finn Harald Bye, Skala Fabrikk AS
Styremedlem: Reidar Einvik, Nortura Malvik
Styremedlem: Håvard Vollan, Skala AS
Styremedlem: Heidi Hiller Hoftun, BHT Trondheim

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no