Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin og arbeidshelse er en del av det forebyggende og den «reparerende» delen som ofte rettes mot enkeltpersoners helse.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan blant annet tilby:
• Legekonsultasjon ved arbeidsrelaterte helseplager
• Konsultasjon hos sykepleier
• Audiometri (hørselstest)
• Spirometri (lungefunksjonstest)
• Individuell kartlegging av arbeidshelse (helsesamtale)
• Løsemiddelscreening
• Blodprøverekvisisjoner for løsemiddelutsatte
• Offshoreattester
• Yrkessjåførattester
• Oppfølging av ansatte i næringsmiddelindustri ved mistanke om smittsom sykdom
• Bistå/delta i sykefraværsoppfølging (dialogmøter m.m.)
• Bistand/oppfølging AKAN-saker/rusrelaterte problemstillinger
• Henvisning til spesialist, og hjelp i helsekø
• Yrkesvaksinering
• Reisevaksinering
• Enkel førstehjelp ved kuttskader/brannskader m.m.
• Tilleggstjeneste: enkelte laboratorieprøver (kolesterol, blodsukker, hemoglobin)

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no