Ergonomi

Ergonomi er et tverrfaglig fagområde som innebærer tilrettelegging av arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan bistå i dette arbeidet gjennom blant annet:
• Risikovurdering i forhold til tungt og ensformig arbeid
• Rådgivning i forhold til helsefremmende arbeidsplasser og forebyggende tiltak
• Arbeidsplassvurderinger
• Undervisning med fokus på forebyggende tiltak
• Råd/veiledning i forhold til hensiktsmessig bruk av kroppen i arbeid
• Konsultasjon hos fysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut
• Bistå i planlegging av nybygg og rehabilitering av bygg
• Kartlegging av muskel-/skjelettplager
• Rådgivning i forhold til trening og livsstil

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no