Er du eller din ansatt gravid?

 Gravide i Norge har et høyt sykefravær. Gravide står for ca. en tredjedel av alle fraværsdager for kvinner i alderen 20 - 39 år. Svært mange av disse dagene kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. Bedriftehelsetjenesten Trondheim tilbyr induviduell oppfølging og et forebyggende oppfølgingsprogram til våre medlemsbedrifter. Dette fordi vi mener det er en stor ressurs både for bedriften og den ansatte om gravide har mulighet til å holde seg i jobb så lenge som mulig.

Gode muligheter for tilrettelegging
Norge blir ca. 70 prosent av alle gravide sykmeldt i perioder i svangerskapet. En stor del av sykefraværet skyldes manglende tilrettelegging på arbeidsplassen.
Både den gravide og det kommende barnet kan være ekstra følsomme for et mangelfullt arbeidsmiljø. Dette kan omfatte eksponering for kjemikalier, fysisk belastende arbeid, støy, stråling, smitte, og skift- og nattarbeid. Det er viktig å kartlegge risikoforhold så tidlig som mulig i svangerskapet og å tilrettelegge arbeidsforholdene der dette er nødvendig.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan bistå med:
• Oppfølging av gravide er en del av det forebyggende sykefraværsarbeidet vi tilbyr. Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan har god tverrfaglig kompetanse.
• Vi foretar en risikovurdering på om det er forhold på arbeidsplassen som kan medføre fare for fosteret eller kan medføre helseproblemer for den gravide.
• Vi gir konkret veiledning på hva den gravide selv kan gjøre for å forebygge

Skriv ut informasjonsark her!

Kilder: Stami.no

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no