Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Hvordan arbeidet organiseres, samt trivsel og det sosiale samspillet på arbeidsplassen påvirker vår helse i stor grad.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan blant annet tilby:
• Kartlegging av arbeidsmiljøet etter anerkjent metode (MTM®)
• Kartlegging av arbeidshelse og trivsel
• Undervisning/rådgivning i Sunne omstillingsprosesser
• Bistand i konflikt- og mobbesaker
• Bistand ved varsling
• Rådgivning i forhold til "den vanskelige samtalen"
• Mellomledelse/ledelse
• Kommunikasjon
• Stressmestring
• Generell organisasjonspsykologi

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no