Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv

Vi ønsker å arbeide forebyggende, og bistår gjerne allerede før arbeidstakeren er blitt syk. Vi har også en "åpen-dør" politikk, som betyr at alle enkeltmedlemmer kan ta kontakt med oss om de kjenner at helsa ikke er som den skal.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan blant annet tilby:
• Konsultasjon hos bedriftslege ved arbeidsrelaterte helseplager
• Konsultasjon hos fysioterapeut ved muskel-/skjelettplager
• Konsultasjon hos sykepleier/psykomotorisk fysioterapeut ved psykiske eller psykososiale utfordringer
• Arbeidsplassvurderinger
• Funksjonsvurderinger
• Rådgivning/undervisning i sykefraværsoppfølging
• Kunnskap om NAV-systemet
• Hjelp i helsekø
• Delta i dialogmøter

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no