Systematisk HMS-arbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er arbeidsplassens interne arbeid for å sikre arbeidstakernes helse og trivsel, samt produksjon og lønnsomhet. Et godt og systematisk HMS-arbeid vil forebygge skader og sykefravær, sikre orden og oversikt, samt forhindre svinn. God HMS er god økonomi for bedriften.
Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan blant annet tilby:
• Rådgivning og oversikt i forhold til arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
• Rådgivning om oppbygging av et systematisk HMS-system
• Rådgivning om hvordan arbeide systematisk med HMS
• Bistå i vernerunder
• Bistå med risikovurderinger
• Bistå med kartlegginger av arbeidsmiljøet
• Arbeidshelse-faglig rådgiver i AMU (Arbeidsmiljøutvalg) og i andre aktuelle fora
• HMS-kurs for ledere
• Grunnkurs i arbeidsmiljø

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no