Yrkeshygiene

Yrkeshygiene omfatter kjemiske (kjemikalier, løsemidler), biologiske (bakterier, soppsporer, smittestoffer) og fysiske (støy, støv, temperatur, lys, luft) arbeidsmiljøfaktorer, og identifisering og kartlegging av disse.

Bedriftshelsetjenesten Trondheim kan blant annet tilby:
• Målinger av kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer
• Veiledning og rådgivning i yrkeshygieniske spørsmål
• Risikoanalyser/ risikovurdering av kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer
• Bistand med stoffkartotek
• Løsemiddelscreening
• Rådgivning i bruk av verneutstyr
• Bistå i planlegging av nybygg og rehabilitering av bygg

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Alle rettigheter Bedriftshelsetjenesten Trondheim | admin | Webside utviklet av fagtrykk.no